نویسنده = ������������ ��������
سبک های یادگیری و مهارت خواندن فارسی آموزان غیر فارسی زبان سطح پیشرفته

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 75-94

زهرا تهوری؛ زری سعیدی


روش تعاملی در آموزش زبان فارسی به عرب‌‌زبانان (مطالعه موردی، سطح آوایی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-39

زهرا تهوری؛ سعدالله همایونی؛ الهام ثباتی