نویسنده = �������������� ������ ��������
اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 5، شماره 8، خرداد 1398، صفحه 85-112

عطیه کامیابی گل؛ سعیده سرافراز یزدی؛ بهزاد قنسولی


ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌ زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 69-81

عطیه کامیابی گل؛ میترا طاهر زاده؛ مینا قاضی جولائی