نویسنده = ������������������ �������� ������
واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 143-169

فرناز فتوحی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان؛ احمد صفارمقدم


تهیه و تدوین متون فیلم آموزشی برای پرفا (1)سطح پایه

دوره 6، شماره 10، شهریور 1399، صفحه 11-58

مهین ناز میردهقان؛ موسی نوشی؛ الهه اسحاقی