نویسنده = لیلا گل پور
ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان عرب سطح فرامیانی: تحلیلی بر پایه نظریه عمومی زبان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

هناء بهار؛ محمدباقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور


راهکارهای آموزش الفبای زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دیدگاه مدرسان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 125-142

لیلا گل پور؛ زهرا عقبی؛ ندا نوریانی