نویسنده = ������������ ��������
تهیه و تدوین متون خواندن برگرفته از قصه‌های کلیله ودمنه برای غیرفارسی زبانان

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 131-169

رویا رستمی؛ عادل رفیعی؛ زهرا امیریان