کلیدواژه‌ها = آموزش زبان
واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 143-169

فرناز فتوحی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان؛ احمد صفارمقدم


نقش روش‌های ارتباطی و ساختار محور در کتاب چهارم مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1397، صفحه 47-60

محمدحسین طالعی؛ مجتبی ابراهیمی


آموزش جملات شرطی غیر‌واقعی و فرضی به ‌غیر فارسی‌زبانان در فرایند فرهنگ‌سازی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1397، صفحه 61-80

لیلا عباس زاده زیدی؛ اسماعیل فرجی


لزوم الگوگیری از کتاب «فارسی بخوانیم اول دبستان» برای آموزش الفبا به غیرفارسی‌ زبانان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1397، صفحه 103-118

داریوش گودرزی


نقش انگاره‌ها در یادگیری زبان دوم

دوره 4، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 97-110

محسن جمشیدی


تداخل زبانی فضای مجازی و زبان معیار و تاثیر آن بر آموزش زبان

دوره 3، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 37-50

مجید هوشنگی


آموزش زبان با کمک فیلم

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 105-123

مجتبی ابراهیمی؛ محمد حسین طالعی


معرفی ویژگی های آموزش الکترونیک زبان، با نگاهی به آموزش الکترونیک زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-115

زینب عرب نژاد