کلیدواژه‌ها = مهارت خواندن
تهیه و تدوین متون خواندن برگرفته از قصه‌های کلیله ودمنه برای غیرفارسی زبانان

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 131-169

رویا رستمی؛ عادل رفیعی؛ زهرا امیریان


سبک های یادگیری و مهارت خواندن فارسی آموزان غیر فارسی زبان سطح پیشرفته

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 75-94

زهرا تهوری؛ زری سعیدی


بررسی بینامتنیت در نوشتار فارسی آموزان خارجی بر مبنای نظریه ژنت (مطالعه موردی در مؤسسه دهخدا)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 95-110

اعظم رستمی


استفاده از راهبردهای خواندن برای درک بهتر مطلب در متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان

دوره 5، شماره 8، خرداد 1398، صفحه 135-164

احمد صفری


تدوین محتوای خواندن متون بازرگانی برای فارسی‌آموزان سطح متوسط در چارچوب اندرسون (1994) و بر اساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 11-35

مهتاب موسوی؛ عادل رفیعی؛ زهرا امیریان


مقایسه هوش هیجانی و یادگیری زبان فارسی (خواندن و نوشتن) بین فارسی آموزان دانشگاه مجازی جامعه المصطفی قم و دانشگاه حضوری علوم پزشکی تهران

دوره 3، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 117-139

محبوبه باقری؛ کوروش اسماعیلی