کلیدواژه‌ها = تحلیل مقابله‌ای
بررسی اجمالی مَثَل‌های چینی و فارسی (توصیف و تحلیلی مقابله‌ای)‌

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 171-184

چیان لیو


بررسی خطاهای آوایی مالایی زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 51-87

فاطمه حبیبی؛ محمد جواد حجازی؛ حسن سلیمانی