کلیدواژه‌ها = آموزش زبان فارسی
مجازی‌سازی الگوی مفهومی آموزش گامی مؤثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 43-69

شیما ابراهیمی؛ فاطره کاظمی


بررسی اجمالی مَثَل‌های چینی و فارسی (توصیف و تحلیلی مقابله‌ای)‌

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 171-184

چیان لیو


راهبردهای مهارت گوش دادن در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 285-306

زهرا فرخ؛ حسن سلیمانی


پردازش مبتداسازی‌ در جملات فارسی توسط فارسی‌آموزان غیرایرانی (تحلیلی بر پایۀ نظریۀ پردازش درونداد ون‌پتن)

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 307-336

فاطمه کلاری؛ رضا مراد صحرایی


معرفی «الگوی زبامغز» جهت آموزش مهارت گفتگو به غیرفارسی‌زبانان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 13-43

شیما ابراهیمی؛ زهرا جهانی


بررسی رویکردهای ضروری در آموزش حروف اضافه به فارسی‌آموزان ِغیرفارسی زبانان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 171-192

سید اسماعیل فرجی


آموزش واژگان فارسی بر اساس تأثیر استفاده از زبان اول بر آموزش زبان دوم

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 11-36

مهرداد مشکین فام؛ الهام ایزدی؛ لیلا هاشمیان؛ شیوا خاتونی


بررسی بینامتنیت در نوشتار فارسی آموزان خارجی بر مبنای نظریه ژنت (مطالعه موردی در مؤسسه دهخدا)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1399، صفحه 95-110

اعظم رستمی


واکاوی کتب آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی المهدی در میزان بهره گیری از آموزه های اسلامی

دوره 6، شماره 10، شهریور 1399، صفحه 129-152

فریده رنگینی؛ زهرا افتخاری


نقد کتاب فارسی به فارسی بر مبنای چارچوب الیس

دوره 5، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 11-30

اعظم رستمی


ارزیابی و نقد آزمون کتاب سوم مرکز زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی براساس استانداردهای آزمون

دوره 5، شماره 8، خرداد 1398، صفحه 113-134

فاطمه صلواتی زاده؛ منتظر ربیعی فر


بررسی اهمیت و کارکرد قصه‌گویی و قصه‌خوانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دوره 4، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 39-58

نفیسه ایرانی


نقدی بر کتاب آموزش فارسی به فارسی(3) مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 11-30

مجتبی ابراهیمی؛ محمد حسین طالعی


بررسی نقش داستان کوتاه در فرآیند آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 85-102

سید اسماعیل فرجی


بررسی خطاهای آوایی مالایی زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 51-87

فاطمه حبیبی؛ محمد جواد حجازی؛ حسن سلیمانی


مولفه‌های اخلاقی استاد زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

دوره 3، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 141-159

محسن جمشیدی کوهساری


بررسی بازخورد آموزش حروف اضافۀ ساده (با، به، از، در) به زبان‌‌آموزان غیرایرانی با رویکرد شناختی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 33-62

راحله کلانتری درونکلا


روش تعاملی در آموزش زبان فارسی به عرب‌‌زبانان (مطالعه موردی، سطح آوایی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-39

زهرا تهوری؛ سعدالله همایونی؛ الهام ثباتی


معرفی ویژگی های آموزش الکترونیک زبان، با نگاهی به آموزش الکترونیک زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-115

زینب عرب نژاد


نقد کتاب «آموزش نوین زبان فارسی»

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 141-160

محمود مهرآوران؛ محمد ناطق