کلیدواژه‌ها = رویکرد تکلیف محور
تهیه و تدوین متون خواندن برگرفته از قصه‌های کلیله ودمنه برای غیرفارسی زبانان

دوره 8، شماره 13، اردیبهشت 1402، صفحه 131-169

رویا رستمی؛ عادل رفیعی؛ زهرا امیریان


بررسی و تحلیل نحوۀ آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعۀ آموزشی آموزش فارسی به فارسی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1396، صفحه 61-84

شیوا مجیدی؛ رضا مراد صحرایی