کلیدواژه‌ها = سطح فرامیانی
ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان عرب سطح فرامیانی: تحلیلی بر پایه نظریه عمومی زبان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

هناء بهار؛ محمدباقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور


واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی؛ تحلیلی بر پایه دستور مقوله و میزان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 225-254

محمدباقر میرزایی حصاریان