مقاله پژوهشی
ﺭﻭﺍﯾﯽ آزﻣﻮﻥ درک ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽآﻣﻮزﺍﻥ غیرایرانی: ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮل آزﻣﻮﻥ شناسی
ﺭﻭﺍﯾﯽ آزﻣﻮﻥ درک ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽآﻣﻮزﺍﻥ غیرایرانی: ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮل آزﻣﻮﻥ شناسی

مریم کارخانه؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

چکیده
  آزمون‏ ها ‏ابزار مهمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جهت ارزیابی یادگیری و توانمندی فارسی‌آموزان هستند. روایی آزمون یکی از مهم‏ترین‏ عواملی است که ‏در ارزشیابی ‏آزمون‏ باید به ‏آن‏ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مجازی‌سازی الگوی مفهومی آموزش گامی مؤثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
مجازی‌سازی الگوی مفهومی آموزش گامی مؤثر در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

شیما ابراهیمی؛ فاطره کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

چکیده
  نظر به اهمیت روزافزون آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و نیز محدودیت‌ها و مشکلات این نوع آموزش، نظیر کاهش ارتباط میان مدرس و زبان‌آموزان، بی‌انگیزگی و بی‌میلی فراگیران به شرکت در بحث‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت آموزش زبان چینی و فارسی در ایران و چین
بررسی وضعیت آموزش زبان چینی و فارسی در ایران و چین

هونگ یان مو؛ نرگس طبری شاهاندشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

چکیده
  ایران و چین به عنوان دو سرزمین باستانی در آسیای کهن، از دیرباز همواره روابط گسترده ای با یکدیگر داشته اند. در عصر کنونی و با توجه به ضرورت های سیاسی و اقتصادی و نقش مهم دو کشور در تحولات منطقه و جهان، افزایش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رعایت اصول نگارش و ویرایش فارسی در نوشتار دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی
رعایت اصول نگارش و ویرایش فارسی در نوشتار دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی

فاطمه فلاح؛ یاسر خواجوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

چکیده
  دانشجویان در زمان نگارش با مشکلاتی مواجه می شوند که اغلب به خاطر نداشتن دانش کافی درباره اصول نگارش است؛ چنین نقص ها و کمبودهایی از عوامل پرشماری ریشه میگیرد که بی‌تردید نبود آموزش درست و کافی در دوره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تهیه و تدوین متون خواندن برگرفته از قصه‌های کلیله ودمنه برای غیرفارسی زبانان
تهیه و تدوین متون خواندن برگرفته از قصه‌های کلیله ودمنه برای غیرفارسی زبانان

رویا رستمی؛ عادل رفیعی؛ زهرا امیریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

چکیده
  به ‌کارگیری متون ادبی در آموزش زبان فارسی همواره مورد توجه تدوین‌گران مواد درسی بوده است. به موجب استعاری بودن زبان فارسی، به کارگیری اصطلاحات و ضرب المثل‌ها در هر دو گونه گفتاری و نوشتاری زبان فارسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اجمالی مَثَل‌های چینی و فارسی (توصیف و تحلیلی مقابله‌ای)‌
بررسی اجمالی مَثَل‌های چینی و فارسی (توصیف و تحلیلی مقابله‌ای)‌

چیان لیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

چکیده
  مطالعه تطبیقی ‌مثل‌‌های چینی و فارسی‌ می‌تواند از یک سو درک فرهنگ متقابل را در بین مردم چین و ایران افزایش دهد و از سوی دیگر، در آموزش زبان‌های ‌چینی و فارسی مورد استفاده قرار گیرد تا زبان‌آموزان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه‌ رویکردی پیشنهادی جهت تدوین محتوا و تدریس زبان فارسی متناسب با نظام آموزشی و تربیتی جامعه المصطفى(ص) العالمیه
ارائه‌ رویکردی پیشنهادی جهت تدوین محتوا و تدریس زبان فارسی متناسب با نظام آموزشی و تربیتی جامعه المصطفى(ص) العالمیه

اشکان مصطفی پور؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

چکیده
  زبان فارسی در حال توسعه در بین علاقه‌مندان خویش است و بسیاری از افراد غیرفارسی زبان با اهداف ویژه از جمله اهداف دانشگاهی به یادگیری این زبان می‌پرداز‌ند. این فراگیران که زبان اولشان فارسی نیست جهت تحقیق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی ویژگی‌‌های زمان دستوری و نمود در زبان‌های فارسی و چینی براساس زبانشناسی پیکره‌ای
بررسی تطبیقی ویژگی‌‌های زمان دستوری و نمود در زبان‌های فارسی و چینی براساس زبانشناسی پیکره‌ای

تهمینه بازدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

چکیده
  دو مقولۀ زمان دستوری و نمود در دستور زبان جایگاه ویژه‌‌ای دارند. با کمک زمان دستوری می‌‌توان به بیان یک عمل یا رویداد در زمان گذشته، حال یا آینده پرداخت و با کمک نمود می‌‌توان، شروع، پیشرفت یا پایان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان عرب سطح فرامیانی: تحلیلی بر پایه نظریه عمومی زبان
ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان عرب سطح فرامیانی: تحلیلی بر پایه نظریه عمومی زبان

هناء بهار؛ محمدباقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1402

چکیده
  گروه‌های اسمی در زبان فارسی به دلیل تعداد و نوع وابسته‌هایی که پیش و پس از هسته گروه اسمی می‌گیرند، از اهمیت شایانی برخوردارند. شناسایی و بررسی گروه اسمی در نوشته‌های عرب زبانان از جنبه‌های مختلف کمک ...  بیشتر