دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان عرب سطح فرامیانی: تحلیلی بر پایه نظریه عمومی زبان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

هناء بهار؛ محمدباقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور