دوفصلنامۀ «مطالعات آموزش زبان فارسی» بر اساس مجوز شمارۀ 75834 مورّخ 1394/07/6  اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به زبان فارسی و ترتیب انتشار «دوفصلنامه» چاپ و منتشر می گردد. این نشریه تازه ترین یافته‌های پژوهشی صاحب نظران، استادان، مدرسان و دانشجویان در زمینه آموزش زبان فارسی را منتشر می سازد.

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • دسترسی به مقالات قبلی: بله
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: آموزش زبان فارسی
 • هزینه چاپ مقاله: ندارد
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
 • زمان بررسی اولیه مقاله: حداکثر 2 روز
 • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: 4 هفته
 • ایمیل مجله: Maz.journals@miu.ac.ir