زبان فارسی امروزه به عنوان یکی از زبان‌های مؤثر در ارتباط بین ملت‌ها و نیز با پشتوانه‏‌ای غنی از متون دل‏‌انگیز و نامدار ادبی، کانون توجه بسیاری از مردم جهان است. این امر ما را بر آن می‌دارد که در جایگاه میراث‏ داران این گنج پر سخن و پاسداران این میراث گران‌بها در ترویج و آموزش آن بکوشیم. آموزش زبان فارسی بویژه به غیر فارسی‌ زبانان، امروزه در کشور ما به امری مهم و مورد توجه نهادهای فرهنگی و آموزشی تبدیل شده است. طبعاً این خدمت فرهنگی با تحقیقات و تلاش‌های اهل علم و صاحبان فن به شکلی بهتر و مؤثرتر می‏‌تواند صورت بگیرد. خوشبختانه امروزه آموزش زبان فارسی موضوعی مهم و مورد اعتنا در نزد اهل دانش و دستگاه‌ها و نهادهای مربوط است. سال‌هاست که برخی از دانشگاه‌ها و نهادها در داخل و در خارج از ایران به شکل‌های گوناگون زبان فارسی را به غیر فارسی زبانان، می‏‌آموزند. روش‌ها، کتاب‌ها و منابع آموزشی متفاوت و متنوعی نیز برای این کار تهیه و تألیف شده است. با گسترش این امر، امروز آموزش زبان فارسی به کاری تخصصی و درخور اعتنا تبدیل شده است. برای بهره‏‌گیری از تجربۀ استادان و معلمان، بازنگری و بررسی منابع، روش‌ها و متون آموزشی، کمک به افزایش توان علمی استادان آموزش و آنچه می‏‌تواند در خدمت آموزش زبان فارسی قرار بگیرد، انتشار نشریات علمی ضروری و بایسته است. با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی بویژه به غیر فارسی‌ زبانان و علاقه‌‏مندان از ملیت‌های دیگر، جامعه المصطفی العالمیه به عنوان بزرگترین و مؤثرترین نهاد علمی و فرهنگی در آموزش زبان فارسی، مجلۀ علمی «مطالعات آموزش زبان فارسی» را با رویکرد پذیرش مقالات علمی‌ ـ پژوهشی سامان داده است تا تجربۀ علمی استادان و دیگر فرهیختگان در امر آموزش زبان فارسی، در اختیار همگان قرار گیرد. این نشریه علمی، نوشته‌ها و مقالات علمی و پژوهشی صاحب نظران، استادان، مدرسان و دانشجویان را در موضوعات مرتبط با آموزش زبان فارسی ذیل می‌پذیرد.

  • آموزش زبان با توجه به زبان فارسی
  • الگوها و شیوه‌‏های آموزش زبان فارسی
  • چالش‌ها و مشکلات در آموزش زبان فارسی
  • راهکارها و روش‌های مؤثر در آموزش زبان فارسی
  • دستور زبان و نقش آن در آموزش زبان فارسی
  • مقایسۀ آموزش زبان فارسی با آموزش دیگر زبان‌ها
  • نقد و تحلیل کتاب‌ها و منابع موجود در آموزش زبان فارسی
  • و دیگر موضوعات مرتبط با آموزش زبان فارسی