اهداف و چشم انداز

زبان فارسی امروز به عنوان یکی از زبان‌های مؤثر در ارتباط بین ملت‌ها و نیز با پشتوانه‏‌ای غنی از متون دل‏‌انگیز و نامدار ادبی کانون توجه بسیاری از مردم جهان است. این امر ما را بر آن می ‏دارد که در جایگاه میراث‏ داران این گنج پرسخن و پاسداران این میراث گران‌بها در ترویج و آموزش آن بکوشیم. آموزش زبان فارسی بویژه به غیرفارسی‌زبانان، امروزه در کشور ما به امری مهم و مورد توجه نهادهای فرهنگی و آموزشی تبدیل شده است. طبعاً این خدمت فرهنگی با تحقیقات و تلاش‌های اهل علم و صاحبان فن به شکلی بهتر و مؤثرتر می‏ تواند صورت بگیرد.

خوشبختانه امروزه آموزش زبان فارسی موضوعی مهم و مورد اعتنا در نزد اهل دانش و دستگاهها و نهادهای مربوط است. سالهاست که برخی از دانشگاهها و نهادها در داخل و در خارج از ایران به شکلهای گوناگون زبان فارسی را به غیر فارسی زبانان، می‏ آموزند. روشها، کتابها و منابع آموزشی متفاوت و متنوعی نیز برای این کار، تهیه و تألیف شده است. با گسترش این امر، امروز آموزش زبان فارسی به کاری تخصصی و درخور اعتنا تبدیل شده است. برای بهره‏ گیری از تجربۀ استادان و معلمان،  بازنگری و بررسی منابع، روشها و متون آموزشی، کمک به افزایش توان علمی استادان آموزش و آنچه می‏ تواند در خدمت آموزش زبان فارسی قرار بگیرد، انتشار نشریات علمی ضروری و بایسته است.

با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی بویژه به غیرفارسی‌زبانان و علاقه‌‏مندان از ملیت‌های دیگر، جامعه المصطفی العالمیه به عنوان بزرگترین و مؤثرترین نهاد علمی و فرهنگی در آموزش زبان فارسی، مجلۀ تخصصی «مطالعات آموزش زبان فارسی» را با رویکرد پذیرش مقالات علمی- پژوهشی سامان داده است.

از این رو برای رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی خود و نیز در اختیار قرار دادن تجربۀ علمی استادن خویش و بهره ‏گیری از تجربه و دانش دیگر دانشوران و کاردانان در امر آموزش زبان فارسی، مجلۀ تخصصی «مطالعات آموزش زبان فارسی» را به جامعۀ علمی و آموزشی کشور تقدیم می‏کند. 

زمینه های دریافت مقالات و پژوهش های صاحب نظران برای رسیدن به اهداف ذکر شده بدین شرح است:

۱- آموزش زبان با توجه به زبان فارسی

۲- الگوها و شیوه‏های آموزش زبان فارسی

۳- چالش‌ها و مشکلات در آموزش زبان فارسی

۴- راهکارها و روش‌های مؤثر در آموزش زبان فارسی

۵- دستور زبان و نقش آن در آموزش زبان فارسی

۶- مقایسۀ آموزش زبان فارسی با آموزش دیگر زبان‌ها

۷- نقد و تحلیل کتاب‌ها و منابع موجود در آموزش زبان فارسی

۸- هرگونه نوشتۀ علمی که به گونه‌‏ای به آموزش زبان فارسی مربوط باشد.