دوفصلنامه «مطالعات آموزش زبان فارسی» جامعه المصطفی العالمیه(ص) به منظور گسترش و تعمیق پژوهش‌‌های مرتبط با آموزش زبان فارسی، مقاله می‌پذیرد. مقالات دریافتی به شرطی چاپ خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

 • مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده یا نویسندگان و دارای اصالت و نوآوری باشد.
 • مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.
 • مقاله نباید در نشریه دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیأت تحریریّه است.
 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیأت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسندگان است.
 • حجم مقاله نباید بیش از 8000 کلمه باشد.
 • نام کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، نشانی محل کار، رایانامه و شمارۀ تلفن نویسنده/ نویسندگان در فایل جداگانه‌ای ضمیمه شود. از نوشتن نام نویسندگان در فایل اصلی مقاله خودداری شود.

مقالات بایستی دارای ساختار زیر باشند:

 • عنوان: عنوان مقاله باید کوتاه، شفاف و منعکس‌کننده هدف اصلی و محتوای مقاله باشد.
 • چکیده: چکیده (شامل 250- 300 کلمه) تصویری کلی از فرایند و نتایج تحقیق را به همان ترتیب متن، در قالب یک بند کلی به مخاطب ارائه می‌‌دهد. چکیده حاوی اجزای اصلی پژوهش یعنی مسأله تحقیق، اهداف یا (فرضیه‌ها و یا پرسش‌‌های) تحقیق، روش مورد استفاده و دلایل به کارگیری روش مورد نظر و مختصری از نتایج به دست آمده باشد. در چکیده از نقل قول و ارجاع اجتناب و از زمان حال افعال استفاده می‌‌کنیم. برای بیان کمیت‌‌ها نیز از عدد استفاده می­‌شود.
 • واژه­‌های کلیدی: مفاهیم اصلی هر تحقیق (5 - 7 واژه) در قالب کلماتی ارائه می‌شوند که به آنها واژه­‌های کلیدی می‌گویند. واژه‌های کلیدی که ابزار بازیابی اطلاعات هستند، معمولاً برگرفته از عنوان تحقیق، سوال‌ها و فهرست مندرجات هستند. بهتر است از واژه‌های کلیدی کنترل شده که معمولاً به کمک اصطلاح نامه­‌های موضوعی قابل دستیابی هستند، استفاده کنیم؛ زیرا نمایه‌سازان مدارک را برحسب واژگان کنترل شده نمایه می‌کنند. واژه‌های کلیدی را با علامت ویرگول از هم جدا می‌کنیم.
 • مقدمه: در مقدمه ضمن کوتاه نویسی، متمرکز بودن به اصل محتوای مقاله و پرهیز از ابراز مطالب بدیهی و عام، به شرح بیان مسأله، تبیین اهمیت موضوع، دلایل منطقی اجرای پژوهش و ارائه مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع به منظور نشان دادن اختلاف نظرها، خلأها و مشکلات حل نشده در تحقیقات مرتبط پرداخته می‌شود. شرح مختصری از فصول مقاله، زمینه درک بهتر را برای مخاطب آماده می‌‌کند. مقدمه شامل بخش‌‌های بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و پیشینه تحقیق است.
 • متن یا بدنه اصلی
 • نتیجه گیری
 • پی نوشت
 • منابع و مآخذ: به ترتیب الفبایی بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم و مرتب می‌شود.
 • چکیدۀ انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازۀ 11 (تا 200 واژه).

شیوۀ ارجاع به منابع:

* ارجاع داخل متن:

 • نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارۀ صفحات نیست. به عنوان مثال (زرین کوب، 1368: 75).
 • متن ارجاعی (نقل قول مستقیم) باید داخل گیومه و نشانی آن به ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد؛ مثل (زرّین‌کوب، 1368، ج 2: 426).
 • اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخّص خواهد شد.
 • در صورتی ‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کنید و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال (نظامی، 1389 الف: 26)
 • چنانچه در متن مقاله به نام مؤلفی ارجاع داده شود و مجدد بخواهیم به همان مؤلف ارجاع دهیم، در ارجاع دوم نام مؤلف حذف شده و تنها به سال و صفحۀ مورد نظر اشاره وبه جای نام نویسنده، همان ذکر می شود؛ برای نمونه: (همان، 1351: 125).

* ارجاع پایان متن:

 • کتاب: نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام. تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم (در صورت وجود داشتن). جلد. نوبت چاپ. محلّ نشر: نام ناشر (بدون ذکر واژۀ انتشارات)؛ 
  برای مثال: شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1392). صورخیال در شعر فارسی. چاپ سوم. تهران: آگه.
 • مقاله: نام خانوادگی مؤلّف، نام. سال انتشار مقاله (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده). عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه). نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم (در صورت وجود داشتن). عنوان مجلّه. دوره. شمارۀ مجله. شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله؛
  برای مثال: شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1389). «تلقی قدما از وطن». مجلۀ بخارا. شمارۀ 75. صص: 45 - 16.  
 • رساله: نام خانوادگی مؤلّف، نام. سال دفاع (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده). عنوان رساله. مقطع دفاع‌ شده. نام و نام خانوادگی استاد راهنما. نام دانشگاه: دانشکدۀ محلّ تحصیل دانشجو؛
  برای مثال: احمدی، علی. (1399). بررسی ابهامات دیوان سنایی. به راهنمایی محمد بروجردی. دانشگاه تهران: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
 • نسخه و اسناد خطی: نام خانوادگی مؤلّف، نام. نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی. شمارۀ نسخه. محلّ نگهداری.
 • در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارۀ طبقه‌بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم‌‌ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.
 • وبگاه اینترنتی: نام خانوادگی مؤلّف، نام. تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده). عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه). نشانی الکترونیکی وبگاه.
 • ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

سایر نکات:

 • رسم‌الخط مجله، بر اساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است (آخرین ویرایش). رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقالات الزامی است.
 • اسامی لاتین و نام‌هایی که تلفّظ آن­ها دشوار است، در متن مقاله به صورت آوانگاری در مقابل آن­ها و داخل پرانتز ذکر می‌‌شود.
 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پی‌نوشت می‌‌آید.
 • در بخش منابع در صورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.
 • در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و عربی می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... به ترتیب الفبایی ذکر می‌‌شود.
 • در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر باشد، برای سطر دوم نیم سانتی­متر تورفتگی ایجاد شود.
 • از شماره ­گذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.
 • ارجاع به منابع قدیم، به نام اشهر باشد؛ مثل ناصر خسرو و نه قبادیانی

نویسندگان گرامی مطالب فوق را در مقاله خود اعمال فرموده و سپس اقدام به ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه نمایند. همچنین ضروری است که فرم تعهدنامه و تعارض منافع از صفحه اصلی مجله دانلود و پس از تکمیل و امضا بارگذاری گردد. نشریه از پذیرش مقالاتی که این موارد را رعایت ننمایند، معذور است.