دوفصلنامه «مطالعات آموزش زبان فارسی» جامعه المصطفی العالمیه(ص) به منظور گسترش و تعمیق پژوهش‌‌های مرتبط با آموزش زبان فارسی، مقاله می‌پذیرد. مقالات دریافتی به شرطی چاپ خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

 • مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده یا نویسندگان و دارای اصالت و نوآوری باشد.
 • مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.
 • مقاله نباید در نشریه دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّۀ دیگری فرستاده شود.
 • چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیأت تحریریّه است.
 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیأت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.
 • مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهدۀ نویسندگان است.
 • حجم مقاله نباید بیش از 8000 کلمه باشد.
 • نام کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، نشانی محل کار، رایانامه و شمارۀ تلفن نویسنده/ نویسندگان در فایل جداگانه‌ای ضمیمه شود. از نوشتن نام نویسندگان در فایل اصلی مقاله خودداری شود.

مقالات بایستی دارای ساختار زیر باشند:

 • عنوان: عنوان مقاله باید کوتاه، شفاف و منعکس‌کننده هدف اصلی و محتوای مقاله باشد.
 • چکیده: چکیده (شامل 250- 300 کلمه) تصویری کلی از فرایند و نتایج تحقیق را به همان ترتیب متن، در قالب یک بند کلی به مخاطب ارائه می‌‌دهد. چکیده حاوی اجزای اصلی پژوهش یعنی مسأله تحقیق، اهداف یا (فرضیه‌ها و یا پرسش‌‌های) تحقیق، روش مورد استفاده و دلایل به کارگیری روش مورد نظر و مختصری از نتایج به دست آمده باشد. در چکیده از نقل قول و ارجاع اجتناب و از زمان حال افعال استفاده می‌‌کنیم. برای بیان کمیت‌‌ها نیز از عدد استفاده می­‌شود.
 • واژه­‌های کلیدی: مفاهیم اصلی هر تحقیق (5 - 7 واژه) در قالب کلماتی ارائه می‌شوند که به آنها واژه­‌های کلیدی می‌گویند. واژه‌های کلیدی که ابزار بازیابی اطلاعات هستند، معمولاً برگرفته از عنوان تحقیق، سوال‌ها و فهرست مندرجات هستند. بهتر است از واژه‌های کلیدی کنترل شده که معمولاً به کمک اصطلاح نامه­‌های موضوعی قابل دستیابی هستند، استفاده کنیم؛ زیرا نمایه‌سازان مدارک را برحسب واژگان کنترل شده نمایه می‌کنند. واژه‌های کلیدی را با علامت ویرگول از هم جدا می‌کنیم.
 • مقدمه: در مقدمه ضمن کوتاه نویسی، متمرکز بودن به اصل محتوای مقاله و پرهیز از ابراز مطالب بدیهی و عام، به شرح بیان مسأله، تبیین اهمیت موضوع، دلایل منطقی اجرای پژوهش و ارائه مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع به منظور نشان دادن اختلاف نظرها، خلأها و مشکلات حل نشده در تحقیقات مرتبط پرداخته می‌شود. شرح مختصری از فصول مقاله، زمینه درک بهتر را برای مخاطب آماده می‌‌کند. مقدمه شامل بخش‌‌های بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و پیشینه تحقیق است.
 • متن یا بدنه اصلی
 • نتیجه گیری
 • پی نوشت
 • منابع و مآخذ: به ترتیب الفبایی بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم و مرتب می‌شود.
 • چکیدۀ انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازۀ 11 (تا 200 واژه).

 

شیوة ارجاع دهی به منابع استفاده شده

نشریۀ «مطالعات آموزش زبان فارسی» مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعة المصطفی العالمیه(ص)، شیوه ارجاع‌دهی و تنظیم منابع خود را مطابق «شیوه‌‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا» (American Psychological Association=APA) تعیین کرده است.

1- ارجاع درون متنی

 • یک نویسنده؛ مانند: (زرین‌کوب، 1374: 12).
 • دو نویسنده؛ مانند: (زرین‌کوب و یوسفی، 1374: 12).
 • سه نویسنده؛ مانند: (زرین‌کوب، آریان و یوسفی، 1374: 12).
 • بیش از سه نویسنده؛ مانند: (زرین‌کوب و همکاران، 1374: 12).
 • ارجاع به منبعی چند جلدی؛ مانند: (زرین کوب، 1374، ج 2: 12).
 • اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده در یک سال منتشر شده بود، در فهرست منابع و مآخذ مقاله با آوردن الف، ب، ج و... در کنار سال نشر، آن منابع از هم تفکیک می شود و در متن مقاله متناسب با منبع استفاده شده، این گونه آورده می شود: (زرین‌کوب، 1374 الف: 12) و یا (زرین کوب، 1374 ب: 18).
 • اگر ارجاع از دو منبع متفاوت است، دو منبع داخل یک پرانتز اما با نقطه ویرگول از هم جدا می شوند: (زرین کوب، 1374: 12؛ آریان، 1378: 12).
 • استناد به منبعی با واسطه؛ مانند: (کاستلز، 1999: 205؛ به نقل از امام ‌جمعه و ملایی‌نژاد، 1386: 152).
 • ارجاع به قرآن کریم؛ مانند: (بقره/ آیة 17).
 • ارجاع به نسخ خطی؛ مانند: (رواجکی، برگ 15 الف).
 • ارجاع به وبگاه های اینترنتی؛ مانند: (غلامی نژاد، 1389). 
 • ارجاع درون متنی به منابع انگلیسی، عربی و... ؛ مانند: (Wellek, 2002: 15)

2- ارجاع پایانی (منابع و مآخذ) 

 • ارجاع به کتاب

نام خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام. (تاریخ نشر اثر و درون پرانتز). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم (در صورت وجود). شمارة جلد (در صورت چند جلدی بودن). نوبت چاپ. محلّ نشر: نام ناشر. مانند:

مهرآوران، محمود. (1396). سامان سخن. چاپ دوم. قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.

 •  ارجاع به مقاله

نام خانوادگی مؤلّف، نام. (تاریخ نشر اثر و درون پرانتز). عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه). نام و نام خانوادگی مترجم مقاله (در صورت وجود). نام کامل نشریه. شمارة دوره/ سال. شمارة پیاپی. صفحات مقاله. مانند:

مهرآوران، محمود. (1388). «بررسی عبارت فعلی در دستور زبان فارسی». مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان. سال اول. شمارة 1. صص: 144-127.

 • ارجاع به پایان‌نامه

نام خانوادگی دانشجو، نام. (سال دفاع و درون پرانتز). عنوان رساله/ پایان نامه (داخل گیومه). مقطع دفاع‌ شده. نام و نام خانوادگی استاد راهنما. شهر: نام دانشگاه و دانشکدة محلّ تحصیل دانشجو. مانند:

سلیمانی، علی. (1400). «فرهنگ تحلیلی اصطلاحات عرفانی و حکمی مثنوی معنوی». رسالة دکتری. به راهنمایی محمّدرضا موحدی. قم: دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.

 • ارجاع به نسخ خطّی

نام خانوادگی مؤلّف، نام. (سال کتابت نسخه خطی در صورت وجود و داخل پرانتز). نام کتاب یا نسخه خطّی. شمارة نسخه. محلّ نگهداری. مانند:

رواجکی، سیف الدین. (549 ق). لطایف التفسیر. به شمارة 466. مشهد: آستان قدس رضوی.

 • ارجاع به وبگاه‌های اینترنتی

نام خانوادگی مؤلّف، نام. (تاریخ درج مطلب در وبگاه درون پرانتز). عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه). نشانی الکترونیکی وبگاه. مانند: غلامی نژاد، محمّدعلی. (انتشار در 10 مرداد 1389). «راه های جلوگیری از اضطراب». برگرفته از: https://fa.wikifeqh.ir/%D8%86%D9%81%D8%B3_%D8%

ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

سایر نکات:

 • رسم‌الخط مجله، بر اساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است (آخرین ویرایش). رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقالات الزامی است.
 • اسامی لاتین و نام‌هایی که تلفّظ آن­ها دشوار است، در متن مقاله به صورت آوانگاری در مقابل آن­ها و داخل پرانتز ذکر می‌‌شود.
 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پی‌نوشت می‌‌آید.
 • در بخش منابع در صورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.
 • در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و عربی می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... به ترتیب الفبایی ذکر می‌‌شود.
 • در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر باشد، برای سطر دوم نیم سانتی­متر تورفتگی ایجاد شود.
 • از شماره ­گذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.
 • ارجاع به منابع قدیم، به نام اشهر باشد؛ مثل ناصر خسرو و نه قبادیانی

نویسندگان گرامی مطالب فوق را در مقاله خود اعمال فرموده و سپس اقدام به ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه نمایند. همچنین ضروری است که فرم تعهدنامه و تعارض منافع از صفحه اصلی مجله دانلود و پس از تکمیل و امضا بارگذاری گردد. نشریه از پذیرش مقالاتی که این موارد را رعایت ننمایند، معذور است.