تماس با ما

نشانی: قم ـ بلوار امین ـ روبه‌روی صدا و سیما ـ مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی

نشانی اینترنتی:    http://maz.journals.miu.ac.ir

پست الکترونیک: maz.journals@miu.ac.ir             تلفن: 32932847-025