مدیر مسئول


علی پورمند مدیر مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • alimohseni786gmail.com

سردبیر


محمود مهرآوران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mehravaran72mgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی تمیزال پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

 • temizel46yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


نعمت ییلدیریم پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

 • sahname79gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد ابوالکلام سرکار پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

زبان و ادبیات فارسی

 • aksarkerdu.ac.bd

اعضای هیات تحریریه


رضامراد صحرائی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • rezasahraeeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یحیی کاردگر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • kardgar1350yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا نجاریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • reza_najjarianyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن حیدری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • h-haidaryaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • zrpbashiri2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود مهرآوران دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mehravaran72mgmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد رضایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • ezaei25gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد فولادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • dr.mfoladigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا یوسفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • myousefi46yahoo.com

دبیر تخصصی


سید اسماعیل فرجی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، قم، ایران

 • esmail.faraji1351gmail.com

مدیر داخلی


علی سلیمانی دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه قم و جامعه المصطفی العالمیه

زبان و ادبیات فارسی

 • dr_ali_soleimaniyahoo.com