داوران نشریۀ «مطالعات آموزش زبان فارسی» از میان استادان و محققان برجستۀ داخلی و خارجی انتخاب می‌شوند. مقالات نویسندگان محترم بعد از بررسی‌های اولیه، توسط دو داور مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند. مسئولان نشریۀ علمی «مطالعات آموزش زبان فارسی» ضمن توجه به تخصص داور محترم، پراکندگی جغرافیایی داوران را نیز در نظر دارند و حتی‌المقدور می‌کوشند تا از تمامی استادان و پژوهشگران فاضل در دانشگاه‌های مختلف کشور استفاده نمایند.

  داور سمت
1 رقیه ابراهیمی شهرآباد
استادیار دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه (س)
2 شیما ابراهیمی
استادیار آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
3 مهناز اخوان تفتی
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
4 خدابخش اسداللهی
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
5 بهاءالدین اسکندری
دانشیار دانشگاه قم
6 مهدی اسلامی
استادیار پژوهشگاه امام صادق (ع)
7 تهمینه بازدار
استادیار آموزش زبان چینی دانشگاه مطالعات خارجی پکن
8 رضا باقری نویسی
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم
9 محدثه برزگر بفروئی
استادیار آموزش زبان چینی و زبان فارسی دانشگاه اقتصاد و تجارت چین
10 محمود بشیری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
11 علی تمیزال
استاد دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
12 لیلا پژوهنده
دانشیار دانشگاه قم
13 رضا پیش قدم
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد
14 حسین تک تبار
دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
15 مجید جعفری
مدیر مرکز آموزش زبان فارسی آشتیان
16 حسن حیدری
استاد دانشگاه اراک
17 محمدجواد حجازی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم
18 سعید حسام پور
استاد دانشگاه شیراز
19 سید محسن حسینی
دانشیار دانشگاه لرستان
20 عاطفه خدایی
مدرس مدعو دانشگاه قم
21 احمد رضایی
دانشیار دانشگاه قم
22 ابوالکلام سرکار
استاد دانشگاه داکا، بنگلادش
23 علی سلیمانی
مدرس مدعو دانشگاه قم
24 کامران شیوندی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
25 رضامراد صحرائی
استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
26 امیرحسین صادقی
استادیار زبان انگلیسی دانشگاه قم
27  حسین صادقی فرد
مدرس مدعو دانشگاه قم
28 شیرزاد طایفی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
29 سعید طاهری
مدرس دانشگاه شهید بهشتی
30 مریم سادات طباطبائیان
دکترای آموزش زبان دانشگاه علامه طباطبائی
31  حیات عامری
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
32 مهدی طاهری
مدرس دانشگاه فرهنگیان
33 زینب عرب نژاد
استادیار دانشگاه تربیت معلم
34 ابوالقاسم غیاثی زارچ
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
35 افسانه غریبی
دانشیار دانشگاه اصفهان
36 عباس فاضلی
مدرس مرکز آموزش زبان جامعه المصطفی (ص) العالمیه
37 اعظم استاجی
دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
38 علی علیزاده
دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
39 علی فاطمی منش
مدرس مرکز آموزش زبان جامعه المصطفی (ص) العالمیه
40 محمدرضا فخر روحانی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم
41 سید اسماعیل فرجی
مدرس مرکز آموزش زبان جامعه المصطفی (ص) العالمیه
42 اقدس فاتحی
استادیار دانشگاه قم
43 محمد فولادی
دانشیار دانشگاه قم
44 زیبا قلاوندی
مدرس دانشگاه سلمان فارسی کازرون
45 یحیی کاردگر
استاد دانشگاه قم
46 عطیه کامیابی گل
استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
47  راحله کلانتری درونکلا
مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
48 احمد کولیوندی
مدرس دانشگاه مجاز المصطفی (ص)
49  لیلا گل پور
استادیار مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
50 لیو چیان
استاد دانشگاه مطالعات زبان های خارجی تین جین
51 وحید مبارک
استادیار دانشگاه رازی
52 محسن محمدی فشارکی
دانشیار دانشگاه اصفهان
53 علی محمد محمودی
 استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون
54 شهره مختاری
مدرس آموزش زبان فارسی دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
55 آزاده میرزایی
استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
56 محمدباقر میرزایی
استادیار گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
57 محمدرضا معصومی
استادیار دانشگاه آزاد یاسوج
58 محمود مهرآوران
دانشیار دانشگاه قم
59 محمدرضا موحدی
دانشیار دانشگاه قم
60 سید کاظم موسوی
استاد دانشگاه شهرکرد
61 محمد ناطق
مدرس مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی
62 علیرضا نبی لو
استاد دانشگاه قم
63 محمدرضا نجاریان
استاد دانشگاه یزد
64 محمدرضا یوسفی
دانشیار دانشگاه قم
65 نعمت ییلدیریم
استاد دانشگاه آتاتورک ترکیه
66 افتخار سادات هاشمی
مدرس زبان فارسی، مرکز بین الملل دانشگاه امیرکبیر
67 سید احمد هاشمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
68 مجید هوشنگی
استادیار دانشگاه الزهرا (س)
69 عباسعلی وفایی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
70 امیررضا وکیلی فرد
دانشیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین