بررسی عوامل موثر بر بروز خطاهای املایی در فرایند فراگیری زبان مادری مطالعه موردی دو زبان فارسی و انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ی ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه علامه

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مروری پژوهش­های انجام شده در حوزه خطاهای املایی، در زبان‌های فارسی و انگلیسی می­پردازد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوالات است که اولاً چه عواملی سبب ایجاد خطاهای املایی در مطالعات مزبور شده­اند. ثانیا مهمترین عامل ایجاد کننده خطا در این پژوهش­ها چیست. در این راستا ابتدا به بررسی پژوهش­های انجام شده در حوزه مشکلات املایی در زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شد و سپس مطالعات مربوط به مساله عمق خط و تاثیر آن بر ایجاد خطاهای املایی در قالب جانشین­سازی نویسه مورد بررسی قرارگرفت. یافته­های حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب هستند که تحقیقات در این حوزه در زبان فارسی به دو دسته توصیف زبان­شناختی خطاها و بررسی مشکلات خط فارسی در قالب خطاهای املایی تقسیم می­شوند. این پژوهش­ها در زبان انگلیسی به سمت بررسی مشکلات املایی در قالب مدل­های ریاضی و کارهای آماری پیش رفته­اند و در تحقیقات اخیر دامنۀ آن­ها تا مطالعۀ تاثیرعمق خط و ارتباط تنگاتنگ آن نه تنها با مشکلات املایی، بلکه مسائل خواندن گسترش یافته است. در این ارتباط بیشترین خطاهای املایی گزارش شده از پژوهش­های مختلف در سطح جانشین­سازی نویسه و در ارتباط با عمق خط بوده­اند.

کلیدواژه‌ها