نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مروری پژوهش­ های انجام شده در حوزه خطاهای املایی، در زبان‌های فارسی و انگلیسی می­ پردازد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوالات است که اولاً چه عواملی سبب ایجاد خطاهای املایی در مطالعات مزبور شده ­اند. ثانیا مهمترین عامل ایجاد کننده خطا در این پژوهش ­ها چیست. در این راستا ابتدا به بررسی پژوهش ­های انجام شده در حوزه مشکلات املایی در زبان فارسی و انگلیسی پرداخته شد و سپس مطالعات مربوط به مساله عمق خط و تاثیر آن بر ایجاد خطاهای املایی در قالب جانشین­ سازی نویسه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­های حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب هستند که تحقیقات در این حوزه در زبان فارسی به دو دسته توصیف زبان ­شناختی خطاها و بررسی مشکلات خط فارسی در قالب خطاهای املایی تقسیم می­ شوند. این پژوهش­ ها در زبان انگلیسی به سمت بررسی مشکلات املایی در قالب مدل­ های ریاضی و کارهای آماری پیش رفته­ اند و در تحقیقات اخیر دامنۀ آن­ها تا مطالعۀ تاثیر عمق خط و ارتباط تنگاتنگ آن نه تنها با مشکلات املایی، بلکه مسائل خواندن گسترش یافته است. در این ارتباط بیشترین خطاهای املایی گزارش شده از پژوهش ­های مختلف در سطح جانشین­ سازی نویسه و در ارتباط با عمق خط بوده ­اند.

کلیدواژه‌ها