نویسنده = ������������ ��������
واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان

دوره 7، شماره 12، آذر 1401، صفحه 143-169

فرناز فتوحی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان؛ احمد صفارمقدم