نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان عربی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

یکی از مشکلات و چالش ‏های پیش روی زبان آموزان در زبان فارسی، نگارش کلمه‏ ها و عبارت‏ های عربی در نوشته‏ ها و متون فارسی است. این موضوع به دو گونه میان ما نمود پیدا می‏ کند: الف- کلمه‏ های عربی دخیل ب- کلمه ‏ها و عبارت‏ های عربی مانند آیه‏ های قرآن کریم، حدیث‏ های پیامبر(ص)، سخنان امامان (ع) و بزرگان دین، نوشته‏ های به نثر و شعر. البته هدف پژوهشگر در این مقاله نوع دوم است زیرا به نظر می‏رسد برخی اصحاب فرهنگ و هنر نتوانسته ‏اند کلمه یا متن عربی نوع دوم را در زبان فارسی درست بنویسند و یا صحیح حرکت ‏گذاری کنند. نمونۀ پرکاربرد آن عبارت «إن شاء الله» است که به نادرستی «إنشا الله» نوشته می‏ شود. بنا بر این، نگارنده در این مقاله، بنا دارد با آوردن نمونه‏ ها و مثال‏ های فراوان، درست‏ نویسی کلمه‏ ها و حرکت‏ گذاری روشمند و استاندارد متون عربی را به زبان‏ آموزان فارسی آموزش دهد. البته در آغاز به بیان چارچوب و قواعد درست آنها خواهد پرداخت. سپس مهم‏ترین اِشکال‏ ها و ایرادهای نگارشی، از جمله همزه نویسی، نگارش الف و تاء و ... و حرکت‏ گذاری رایج در نوشتارهای مجازی و حقیقی را نیز به چالش می‏ کشاند. باید بپذیریم ناتوانی در این موضوع، پیامدهای سنگینی برای زبان مقصد در پی داشته و دارد. در این نوشتار به روشنی نشان داده خواهد شد هر کس که نتواند متون عربی را روشمند حرکت‏ گذاری کند و درست بنویسد، بی‏ تردید نخواهد توانست آنها را نیز درست و روان بخواند و بفهمد. نتیجۀ این گفتار آن است که راه‏کارهای درست نویسی و صحیح حرکت‏ گذاری متون عربی، عبارتند از آموزش، روشمند کردن و رهایی از روش اشتباه گذشتگانی که طی قرون پیاپی به طور عمده از سوی کاتبان، منشیان و دبیران، پیش روی ما گذارده شده است.

کلیدواژه‌ها