نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای یادگیری زبان تسلط بر چهار مهارت اصلی زبانی مهم است. پایه و اساس این مهارت‌ها یاددهی و یادگیری واژه است. زیرا واژگان مهم‌ترین بخش زبان‌آموزی است. آنچه در دنیای امروز بسیار اهمیت دارد، انتقال معناست که نیازمند بهره‌مندی از دانش واژگانی است. یکی از دلایل آموزش واژه، گسترش مفهومی دایره‌ی واژگان و همچنین جهانی شدن و گسترش ارتباطات جهانی است. در دوره‌های‌ آموزشی می‌کوشند بخش واژگان به نحو کارآمدی طراحی شده و شامل ارزشیابی دانش واژگانی زبان‌آموزان نیز باشد. در آموزش واژگان، انتخاب لغاتی که باید آموزش داده شوند؟ شیوه تدریس آنها وارزشیابی دانش واژگانی و روند رشد یادگیری واژه مهم‌اند. پیشرفت مهارت‌های زبانی بر اساس نتایج آزمون‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد. ارزشیابی صحیح واژگان نقاط قوت و ضعف موجود در آموزش مهارت‌های زبانی و میزان آمادگی زبان‌آموزان را برای کسب آموزش‌های بعدی روشن می‌سازد. در این مقاله با روش تحقیق کتابخانه‌ای و موردی با تکیه بر تجربه‌ی کار در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان اهمیت آموزش واژه برای کسب مهارت‌های زبانی نشان داده شده و همچنین به اهمیت ارزشیابی و سنجشِ میزان یادگیری زبان‌آموزان، به عنوان نمایانگر موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌ی آموزشی، پرداخته می‌شود. در پایان به این نتیجه می‌رسیم که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آموزش، آموزش واژگان و بالا بردن دایره‌ی لغات زبان‌آموز است که باید با استفاده از هر چهار مهارت زبانی به آن دست یافت.

کلیدواژه‌ها