نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تخصصی زبان انگلیسی و زبان‌شناسی همگانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با گسترش ویروس کرونا در تمام نقاط کشور و اجتناب از تجمع افراد در مکان‌های شلوغ، مدارس به عنوان اولین مکان‌ها پیشگام این امر شدند که از تجمع افراد جلوگیری کنند. آموزش از راه دور در فضای مجازی توسط معلمان و با هماهنگی مدارس، دانش‌آموزان را از حضور فیزیکی در مدارس بی‌نیاز کرد. وزارت آموزش و پرورش نوعی سیستم آموزشی را برای دانش‌آموزان طراحی کرد. این سیستم «شاد» نام دارد که مخفف «شبکه آموزشی دانش‌آموز» است و یک نرم‌افزار کاربردی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های توصیفی است که به روش کیفی به تحلیل داده‌ها می‌پردازد و ضمن آسیب‌شناسی آن، راهکارهای مناسب برای ارتقاء کیفیت آموزشی این شبکه ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش، تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر اصول زبان‌شناختی و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء کیفیت آموزشی این شبکه است. در این پژوهش تعداد 100 جمله از سه مقطع ابتدایی، دورۀ اول و دورۀ دوم متوسطه براساس چارچوب نظری الگوهای غیرمعیار زبانی ذوالفقاری (1385) در سه حوزه فنی، زبانی و بلاغی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین الگوهای غیرمعیار در حوزه فنی مربوط به املای نادرست (30%)، در حوزه زبانی مربوط به اسم، استفاده بسیار زیاد از واژه‌های قرضی (20%) و مربوط به فعل، ناهماهنگی نهاد و فعل (15%) و در حوزه بلاغی مربوط به جابه‌جایی ارکان جمله (19%) است. این نتایج نشان می‌دهد که خطاها به دلیل بی‌اطلاعی دانش‌آموزان نسبت به زبان فارسی و نقص سخت‌افزاری یا لغزش و خطای دست یا انگشت رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها