نقد کتاب «آموزش نوین زبان فارسی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

2 کارشناس پژوهش مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

با گسترش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در ایران و نیز در دیگر کشورها، کتاب ها و منابعی نیز برای این امر تهیه و تألیف شده است. مجموعه کتاب های «آموزش نوین زبان فارسی» یکی از این منابع است که آقای احسان قبول آنها را تألیف و چاپ کرده است. این مجموعه شش جلد دارد که در سه سطح آغازین، میانی و پیشرفته در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی و نقد جلد یک این مجموعه پرداخته ایم. جلد یک به آموزش دورۀ آغازین می‏ پردازد. با توجه به بخش‏بندی خود کتاب به عنوان های مختلف، هر قسمت را جداگانه بررسی و نکات مثبت یا ضعف و اشکال آن را بیان کرده ‏ایم. معیار نقد، درنظر گرفتن اصول آموزش زبان، سطح کاربردی بودن محتوا، رعایت نیازها و پیش نیازهای مباحث و مانند آن بوده است. از مزایای این کتاب آن است که پس از یک متن کوتاه، در قسمت های گوناگونی مانند تمرین، گفت و گو، تلفظ کلمه ‏ها و دستور، زبان آموزان را به فعالیت وامی ‏دارد اما رعایت نکردن برخی از اصول آموزش زبان، پرداختن به جمله پیش از یاد دادن صداها و حروف الفبا، نامشخص بودن مخاطب به‏ طور دقیق، نامتوازن بودن درس ها و نیز تکلّف در جمله سازی از نقاط ضعف جلد یک این مجموعه است. این کتاب در مجموع متنی مفید برای آموزش زبان فارسی است که بیشتر مخاطب عرب زبان را در نظر گرفته است. بنابراین برای غیر عرب زبانها مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

کلیدواژه‌ها