نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه/ مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی(مدرسه المهدی)

چکیده

مقایسه میان زبان­های مختلف از عرصه ­هایی است که در تسهیل روند آموزش زبان، برای اساتید و زبان­ آموزان مفید و راه گشاست. زبان­ های انگلیسی و فارسی تاکنون از مناظر گوناگونی مورد سنجش و قیاس قرار گرفته ­اند؛ اما در این میان از حوزه ­های جذّابی که مغفول مانده حوزه­ای است که تنها اطلاعات واژگانی و دستوری در آن پاسخگو نیست.؛ یعنی آنجا که زبان رفتاری پیچیده ­تر می­ یابد و وارد کاربرهای مجازی، اصطلاحی و ضرب المثلی می ­شود. در این فضا، مقایسه میان زبان فارسی و انگلیسی نشان می­ دهد که: 1. میان برخی از ضرب المثل­ ها، اصطلاحات، ترکیب­ های فعلی و کاربردهای مجازی شباهت بسیاری دیده می­ شود؛ 2. برخی در عین شباهت ­های فریبنده تفاوت معنایی زیادی دارند؛ 3. میان بعضی از این اصطلاحات و تعابیر تفاوت ­های جدی دیده می­ شود. در این پژوهش تنها به مورد نخست پرداخته شده و نشان داده شده است که ریشه این شباهت­ ها به عواملی برمی­ گردد چون: الف) زیر ساخت ­ها و عوامل بلاغی مشابه؛ ب)تجربه ­های مشترک؛ ج) گرته ­برداری و ترجمه. همچنین مواردی را که به‌درستی نمی ­توان در باب آن­ها به نظری نهایی رسید، بر این­ها باید افزود. از این نمونه ­ها با عنوان مردّدها یاد خواهد شد. این پژوهش نشانگر آن است که 26% موارد مربوط به عامل الف، 18% موارد مربوط به عامل ب، 44% موارد مربوط به عامل ج هستند و 12% موارد ذیل مرددها می­ گنجند

کلیدواژه‌ها