مقایسه‌ای میان اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها، ترکیب‌های فعلی و کاربردهای مجازی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه المصطفی العالمیه/ مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی(ککدرسه المهدی)

چکیده

مقایسه میان زبان­های مختلف از عرصه­هایی است که در تسهیل روند آموزش زبان، برای اساتید و زبان­آموزان مفید و راهگشاست. زبان­های انگلیسی و فارسی تاکنون از مناظر گوناگونی مورد سنجش و قیاس قرار گرفته­اند؛ اما در این میان از حوزه­های جذّابی که مغفول مانده حوزه­ای است که تنها اطلاعات واژگانی و دستوری در آن پاسخگو نیست.؛ یعنی آنجا که زبان رفتاری پیچیده­تر می­یابد و وارد کاربرهای مجازی، اصطلاحی و ضرب المثلی می­شود. در این فضا، مقایسه میان زبان فارسی و انگلیسی نشان می­دهدکه: 1. میان برخی از ضرب المثل­ها، اصطلاحات، ترکیب­های فعلی و کاربردهای مجازی شباهت بسیاری دیده می­شود؛ 2. برخی در عین شباهت­های فریبنده تفاوت معنایی زیادی دارند؛ 3. میان بعضی از این اصطلاحات و تعابیر تفاوت­های جدی دیده می­شود. در این پژوهش تنها به مورد نخست پرداخته شده و نشان داده شده است که ریشه این شباهت­ها به عواملی برمی­گردد چون: الف) زیر ساخت­ها و عوامل بلاغی مشابه؛ ب)تجربه­های مشترک؛ ج) گرته­برداری و ترجمه. همچنین مواردی را که به‌درستی نمی­توان در باب آن­ها به نظری نهایی رسید، بر این­ها باید افزود. از این نمونه­ها با عنوان مردّدها یاد خواهد شد. این پژوهش نشانگر آن است که 26% موارد مربوط به عامل الف، 18% موارد مربوط به عامل ب، 44% موارد مربوط به عامل ج هستند و 12% موارد ذیل مرددها می­گنجند

کلیدواژه‌ها