نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آزفا، مدرس آموزش زبان فارسی دانشگاه جامعه المصطفی

2 کارشناسی ارشد علوم قرآنی، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

در سال­های اخیر شاهد پیشرفت های قابل توجهی در زمینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بوده ­ایم. طبعاً این کار از جهات گوناگون قابل ارزیابی است. آزمون سازی زبانی را یکی از بهترین روش‌های کشف نقص­ و ضعف ­های موجود آموزش زبان می‌توان دانست. یکی از روش ها در پیشبرد آموزش، «تحلیل آموزشی» است که به وسیلۀ آن ما در واقع اطلاعات و شواهدی، جهت کنترل کیفیت آموزش و یاددهی و تعیین میزان پیشرفت زبان آموز  به دست می ‌آوریم. در این تحقیق سعی می‌شود با روش توصیفی – میدانی آزمون کتاب سوم مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی در قم مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد تا بدین ترتیب، بتوانیم براساس استانداردهای ارزیابی به درک صحیح میزان ارتباط سنجش و آموزش و الگوهای صحیح ارزیابی و تحلیل خطاها و توصیف آنها بپردازیم و به این واسطه میزان رعایت این الگو در آزمون های آن مرکز روشن شود. آنچه به عنوان زیر فصل خاص آزمون سازی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، ارزیابی و نقد میزان استانداردهای یک آزمون در سطح کتاب سوم و تعیین میزان هدف گذاری، جهت نیل به اهداف بلند یادگیری در حوزه زبان ­آموزی است. نتیایج این تحقیق نشان می‌شود که آزمون هدف در بعضی از بخش­ ها دارای اشکالات و نواقصی است که حتی آزمون را از مسیر زبانی بودن خارج می‌کند؛ لذا با توجه به استانداردهای آزمون سازی نیاز به تغییر و اصلاحاتی دارد.

کلیدواژه‌ها