مقاله پژوهشی
معرفی
معرفی"الگوی زبامغز" جهت آموزش مهارت گفتگو به غیرفارسی‌زبانان

شیما ابراهیمی؛ زهرا جهانی

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  عطف به اهمیت ارتباط متقابل میان زبان، فرهنگ، تفکر، هیجانات و حواس در برقراری و تداوم یک ارتباط مؤثر، پژوهش حاضر با هدف معرفی الگوی زبامغز به عنوان روشی مؤثر برای تهیه و تدوین مواد آموزشی مهارت گفتگو به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی(B2) تحلیلی بر پایه دستور مقوله و میزان
واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی(B2) تحلیلی بر پایه دستور مقوله و میزان

محمد باقر میرزایی حصاریان

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  یکی از گام‌های اساسی و ضروری در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(آزفا) جمع‌آوری و ثبت داده‌های خام زبانی و تهیه پیکره زبانی فارسی‌آموزان غیرایرانی و توصیف داده‌های آن با استفاده از نظریه‌های زبان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اهمیت آموزش و ارزشیابی واژگان در یادگیری زبان دوم/خارجی
اهمیت آموزش و ارزشیابی واژگان در یادگیری زبان دوم/خارجی

الهام بابایی

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  برای یادگیری زبان تسلط بر چهار مهارت اصلی زبانی مهم است. پایه و اساس این مهارت‌ها یاددهی و یادگیری واژه است. زیرا واژگان مهم‌ترین بخش زبان‌آموزی است. آنچه در دنیای امروز بسیار اهمیت دارد، انتقال معناست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
توصیف و تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر زبان‌شناسی
توصیف و تحلیل شبکه آموزشی شاد از منظر زبان‌شناسی

اعظم آژند؛ فائزه فرازنده پور

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  با گسترش ویروس کرونا در تمام نقاط کشور و اجتناب از تجمع افراد در مکان‌های شلوغ، مدارس به عنوان اولین مکان‌ها پیشگام این امر شدند که از تجمع افراد جلوگیری کنند. آموزش از راه دور در فضای مجازی توسط معلمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رویکردهای ضروری در آموزش حروف اضافه به فارسی آموزان ِغیرفارسی زبانان
بررسی رویکردهای ضروری در آموزش حروف اضافه به فارسی آموزان ِغیرفارسی زبانان

سید اسماعیل فرجی

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  حروف اضافه را می‌توان از پرکاربردترین مباحث زبان فارسی دانست و آموزش و موضوع فراگیری آن توسط غیر فارسی زبانان از مراحل بسیار دشوار و بعضاً (پرخطا) برای غیر فارسی زبانان است که سبب ایجاد مشکل در انتقال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
راهکارهای آموزش الفبای زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دیدگاه مدرسان
راهکارهای آموزش الفبای زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دیدگاه مدرسان

لیلا گل پور؛ زهرا عقبی؛ ندا نوریانی

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  آموزش آواها و خط در هر زبان مهم‌ترین بخش آموزش زبان به‌شمار می‌رود، به این دلیل که اگر زبان‌آموز یک آوا را چه در مرحله‌ی خواندن و چه در مرحله‌ی نوشتن، به‌اشتباه یاد بگیرد، دیگر قادر به درست خواندن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه‌ی تطبیقی ترکیب وصفی و اضافی در زبان های فارسی و چینی
مطالعه‌ی تطبیقی ترکیب وصفی و اضافی در زبان های فارسی و چینی

محدثه برزگر بفروئی

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  ترکیبات وصفی یکی از ابزار‌های زبانی مهم برای ابراز احساسات و برقراری ارتباط می‌باشد. با یک بررسی تطبیقی در مورد نحوه‌‌ی کاربرد ترکیبات وصفی و اضافی در دو زبان فارسی و چینی متوجه خواهیم شد که ساختار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان
واکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان

فرناز فتوحی؛ احمد خاتمی؛ مهین ناز میردهقان؛ احمد صفارمقدم

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  ادبیات با شکستن قواعد معمول در قالب فنون بلاغی، شکلی هنری به زبان می‌بخشد و از گونه‌ی معیار فاصله می‌گیرد؛ همین موضوع می‌تواند یادگیری گونه‌ی ادبی را برای غیرفارسی‌زبانان دشوار سازد. هدف این پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نظرات مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان درمورد بکارگیری فناوری‌های اینترنت‌ محور در آموزش الکترونیکی
بررسی نظرات مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان درمورد بکارگیری فناوری‌های اینترنت‌ محور در آموزش الکترونیکی

رضوان متولیان؛ فاطمه ساداتی نژاد

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  در سال‌های اخیر، به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ جهان به‌ویژه کشور ایران با شرایط تازه‌ای مواجه شده است. در چنین شرایطی استفاده از فناوری‌های اینترنت محور درآموزش زبان فارسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل خطای آوایی فارسی‌آموزان ژاپنی در چارچوب نظریه بهینگی و ارائه راهکارآموزشی
تحلیل خطای آوایی فارسی‌آموزان ژاپنی در چارچوب نظریه بهینگی و ارائه راهکارآموزشی

افتخار سادات هاشمی؛ محمدجواد اکبرپور

دوره 7، شماره 12 ، مهر 1401

چکیده
  آموزش نظام آوایی زبان مقصد از لحاظ جایگاه و شیوه‌ تولید آواها از آن‌جا حائز اهمیت است که مشخصه‌های آوایی زبان مادری در یادگیری زبان دوم/ خارجی وارد می‌شود. به تاثیر زبان مادری در یادگیری زبان دوم/ خارجی ...  بیشتر